Samorządy Uczniowskie klas I – III oraz IV – VII spotkały się z najważniejszą osobą w samorządzie gminnym – wójtem Sławomirem Sumką. Uczniowie byli ciekawi, czym zajmuje się wójt i co lubi. Zadawali Panu wójtowi przygotowane przez siebie pytania, np.: (klasy I – III) Jakie ma Pan hobby? Jak to jest być wójtem? Czy lubi Pan bajki? Czy ma Pan jakieś zwierzątka? Czy Pana praca jest trudna? Jakiej muzyki Pan słucha? itp, (klasy IV – VII) Wiemy, że jest Pan pedagogiem z wykształcenia. Co konkretnie zdecydowało, że zostanie Pan kandydatem na wójta? W niedługim czasie część z nas będzie kończyć edukację w szkole podstawowej. To dla nas nowa rzeczywistość, odmienna i mniej komfortowa. Jakich rad mógłby Pan nam udzielić, które byłyby dla nas cennymi wskazówkami na dalszej drodze? Jak wiemy „Dobry Zespół jest podstawą sukcesu w realizacji każdego przedsięwzięcia.” Co Pana zainspirowało do powołania Zespołów Doradczych w gminie? Pomysł wydaje się na miarę sukcesu… Pan Sławomir Sumka zaprosił uczniów, żeby odwiedzali go w Urzędzie Gminy albo wpadli na jajecznicę (ma szczęśliwe kury), a uczniowie zaprosili na kolejne spotkanie do szkoły.

 

        Justyna Szczepanik

 

This slideshow requires JavaScript.