PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

L.p.                             

Formy współpracy

 

 Data
1.  

Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców

 

wrzesień
2.  

Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego

 

wrzesień
3.  

Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w Przedszkolu

 

październik/listopad
4. Dzień otwarty

Logopedia – warsztaty logopedyczne dla rodziców

Dzień otwarty w grupach

 

październik

 

5.  

Gotowość szkolna – warsztaty dla rodziców – zebranie w grupie IV i V Wyniki wstępnej diagnozy gotowości szkolnej

W grupie I, II, III – dzień otwarty

 

listopad
6.  

Dzień otwarty

 

grudzień
7. Zebranie półroczne: w grupie I, II, III podsumowanie obserwacji dziecka w I półroczu;

W grupie IV i V dzień otwarty

 

 

styczeń

 

8. Zebranie Rady Rodziców  

styczeń

 

9. Zasady wychowania – warsztaty dla rodziców z psychologiem  

luty

 

10.  

Zebranie Rady Rodziców – omówienie bieżących spraw i uroczystości

 

kwiecień
11. Jak wspomóc rozwój dziecka – warsztaty dla rodziców i zebranie w grupie IV i V  – przekazanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka.

W grupach I, II, III – dzień otwarty

 

kwiecień

 

12. Dzień otwarty  

maj

 

12. Informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach dzieci, a także włączanie  do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają  

Na bieżąco

 

13.  

Wystawy prac plastyczno – konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców:

– z wytworami dzieci,

– różnorodnymi technikami plastyczno – konstrukcyjnymi,

– umiejętnościami plastycznymi dzieci,

Strona internetowa,

Gazetka przedszkolna – dwumiesięcznik,

 

Cały rok
14.  

Strona internetowa:

– wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola,

– zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na każdy miesiąc,

– teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci,

– aktualny jadłospis,

 

Na bieżąco
15.  

Zapraszanie rodziców chcących zaprezentować dzieciom swój zawód lub hobby.

 

 

 

Na bieżąco