INFORMACJA DLA RODZICÓW OPŁACAJĄCYCH OBIADY PRZEZ INTERNET.

 

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że koszt obiadu wynosi 7,00 zł. Określoną kwotę Rodzice przelewają na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Prosimy wpłacać dokładnie określoną sumę, a pomniejszać wpłatę tylko o dni odwołane, po ustaleniu z p. Intendentką. Dni odliczone należy podać w tytule przelewu.

Odwołania liczymy od następnego dnia po dniu zgłoszenia.

Wpłata na konto placówki musi wpłynąć do 24 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc obiadowy. Prosimy pilnować terminów wpłat i nie dokonywać stałych zleceń.

Zgłaszania odwołań  prosimy dokonywać pod nr telefonu  22 752 05 24 wew. 2

                                                                                                 500 629 337 ( tylko sms )

 Osoby mające nadpłaty za poprzedni rok szkolny proszone są o kontakt z p.Intendentką w celu ustalenia kwoty nadpłaty. 

 

DANE DO PRZELEWU ZA OBIADY SZKOLNE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul.Warszawska 697  05-083 Zaborów

Numer konta: 63 8015 0004 3015 0545 2030 0001

W tytule przelewu muszą się znaleźć:

Imię i nazwisko ucznia, klasa, zapis – obiady szkolne za miesiąc …. , odliczono …

Np.Jan Kowalski, kl. IV, obiady szkolne za m-c październik , odliczono 21,22,23.09

 

 

 

Aktualna tabela opłat za obiady:

 

 

 

 

 

 Rok szk. 2021/22

        Miesiąc

 Ilość dni

     Kwota do zapłaty

 Wrzesień

 19 (od 6.09)

 133,00 zł

 Październik

 20 (bez 14)

 140,00 zł

 Listopad

 19 (bez 1, 11, 12)

 133,00 zł

 Grudzień

 16 (bez 23-31)

 112,00 zł

 Styczeń

 18 (bez 6, 7, 31)

 126,00 zł

 Luty

 11 (bez 1-11)

 77,00 zł

 Marzec

 23

 161,00 zł

 Kwiecień

 17 (bez 14-19)

 119,00 zł

 Maj

 17 (bez 2, 24-26)

 119,00 zł

 Czerwiec

 15 (bez 16,17)

 105,00 zł

 

 Ilość dni może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania pandemiczne.

 

 


 

       

 

W szkole wprowadziliśmy trzy przerwy obiadowe:

  • 11.30- 11.50
  • 12.35-12.55
  • 13.40 – 13.55

 


Przerwy obiadowe:

   11.30 – 11.50

   12.35 – 12.55

   13.40 – 13.55

 


 

        Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 792 zł mogą mieć sfinansowane obiady przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Zaświadczenie o zarobkach netto za poprzedni miesiąc należy składać w GOPS.

        Pracownicy GOPS przyjmują w Starych Babicach ul.Rynek 11  tel.022 722 90 11.