Ramowy rozkład dnia w grupie I,II,III

 w roku szk. 2021/2022

 

6.30 – 8.00 – zabawy dowolne wg zainteresowań z udziałem nauczyciela, schodzenie się dzieci;

8.00 – 8.25 – powitanki, ćwiczenia poranne, zabawy integrujące grupę dzieci;

8.25 – 9.00 – czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie;

9.00 – 10.30 – wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie    programowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zabawy dydaktyczne;

10.30 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali;

11.30 – 12.30 – czynności higieniczno-porządkowe, obiad;

12.30 – 14.30 –  poobiedni odpoczynek, bajko terapia, ćwiczenia relaksacyjne, w grupie III działalność plastyczna, konstrukcyjna;

14.30 – 15.00 – czynności  higieniczno-porządkowe, podwieczorek;

15.00 – 17.30 – zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia manualne, ćwiczenia grafomotoryczne, wzrokowe, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela, rozchodzenie się dzieci.

 

Rodzaje aktywności:

 • językowo – literacka i słuchowa
 • matematyczna
 • ruchowo – zdrowotna
 • plastyczno – techniczna, grafomotoryczna
 • muzyczna
 • społeczno – przyrodnicza

Ramowy rozkład dnia grupy IV i V

  w roku szk. 2021/2022

7.00 – 8.00 – zabawy dowolne wg zainteresowań z udziałem nauczyciela, ćwiczenia poranne

8.30 – 9.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dydaktyczne

9.30 – 11.00 – wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych,

11.00 – 12.00 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje, prace plastyczne

12.00 – 13.00 – obiad, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela

13.00 – 14.00 – bajko terapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy na świeżym powietrzu

14.00 – 15.00 – czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek, zabawy dowolne wg zainteresowań

15.00 – 16.00 – ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, wzrokowe, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela

16.0017.00 – zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem

Rodzaje aktywności:

 • językowo – literacka i słuchowa
 • matematyczna
 • ruchowo – zdrowotna
 • plastyczno – techniczna, grafomotoryczna
 • muzyczna
 • społeczno – przyrodnicza