Administrator Danych Osobowych  informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym pełni p. Aldona Osińska (e-mail: iod@zspborzecin.pl

       Z  inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w placówce.