Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym po zebraniu w dniu 21 marca 2019 ustaliła swoje stanowisko dotyczące planowanego strajku nauczycieli na dzień 8 kwietnia 2019 roku. 

Rozumiemy dążenia nauczycieli do osiągnięcia wyższego wynagrodzenia oraz ich prawo do strajku, jednak proponowana przez Związki Zawodowe  ZNP forma strajku godzi w konstytucyjne prawo naszych dzieci do nauki (art. 70 Konstytucji RP).

Strajk, który zaplanowany jest w nieprzypadkowym terminie, którego założeniem jest nie przeprowadzenie lub utrudnienie przeprowadzenia ważnych egzaminów, a także ewentualne zablokowanie promocji uczniów do kolejnej klasy, jest dla rodziców nie do zaakceptowania.

 W przypadku przystąpienia do strajku, apelujemy do wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym o wybranie takiej formy protestu, która w jak najmniejszym stopniu będzie godziła w dobro uczniów.

W imieniu Rady Rodziców

Marzena Pawłowicz

Przewodnicząca Rady Rodziców

2019 Stanowisko Rady Rodziców dotyczące planowanego strajku