Szanowni Państwo

Z uwagi na trwające rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami rządu w sprawie spełnienia postulatów nauczycielskich, oraz brakiem możliwości ustalenia rzeczywistej daty rozpoczęcia strajku, podjęliśmy decyzję, że szkoły i przedszkola, w których zapowiedziany jest strajk będą pełniły dyżury opiekuńcze w czasie ewentualnych akcji protestacyjnych.

Decyzja nasza podyktowana jest zrozumieniem sytuacji rodziców, którzy zwracają się   z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ze wspomnianej opieki skorzystali tylko Ci rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom bezpiecznego pobytu w domu.

 

Beata Błaszczak

                                                                                                              dyrektor