27 lutego 1935 roku Rada Gminy Ożarów jednogłośnie stwierdziła, że budowa własnego gmachu szkolnego w Borzęcinie Dużym jest nieodzowną koniecznością. Dnia 15 czerwca 1937 roku przystąpiono do zakładania fundamentów. 11 lipca 1937 roku w obecności władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz społeczności lokalnej dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Publicznej Szkoły Powszechnej w Borzęcinie. Jednocześnie wmurowano w fundamenty gmachu akt erekcyjny.

       W 1947 Grono Pedagogiczne Szkoły liczyło 5 osób, ale już w roku 1948 w szkole pracowało siedem osób.

       W roku 1982 szkoła uległa częściowemu spaleniu.

       1 września 1993 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek. Dzięki przychylności gminy Stare Babice oraz Kuratorium Warszawskiego wybudowano nowoczesną szkołę. Dzisiaj stanowi ona część zabudowań placówki.

       W dniu 26 października 1996 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ,,Armii Krajowej Grupy Kampinos”. Szkole został przekazany Sztandar, na który uczniowie złożyli ślubowanie. Gośćmi honorowymi tej uroczystości byli Kombatanci.

       W lutym 1998 roku rozpoczęła się budowa hali sportowej. Jeszcze leżał śnieg, kiedy zaczęto stawiać pierwsze konstrukcje. Hala sportowa oraz inne pomieszczenia przyległe, m.in. łazienki, przebieralnie, przestronny korytarz stały się łącznikiem dwóch budynków szkolnych. W pierwszych dniach września hala sportowa została oddana do użytku, a 26 października dokonano jej otwarcia. W uroczystości uczestniczyła m.in. Irena Szewińska.

       1 września 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy naszej placówki. Od tego dnia jest to Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej Grupy Kampinos i Przedszkolem. Placówka rozrosła się o kolejną część. W październiku do użytku oddano przedszkole, w którym znalazły się dwie sale oraz stołówka.

       14 czerwca 2007 roku otwarto boiska, które zostały zbudowane dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Norweskiego ,,Norway Grants”.

       Nasza Szkoła nosi imię Armii Krajowej Grupy Kampinos. Każdego roku w rocznicę nadania szkole imienia, obchodzi ona swoje święto. Tego dnia odbywa się uroczysta Msza Święta w intencji uczniów, pracowników i Patrona. W uroczystości biorą udział Kombatanci, którzy przybywają do nas ze swoim sztandarem. W szkole odbywa się akademia poświęcona pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Jest to dzień szczególnie ważny dla pierwszoklasistów. Składają oni ślubowanie na Sztandar Szkoły i są pasowani na uczniów.

       W programie wychowawczym szkoły wiele miejsca poświęcamy treściom patriotycznym. Pamiętamy o naszej małej Ojczyźnie- gminie Stare Babice, dużej Ojczyźnie- Polsce, ale także o tym, że jesteśmy – Europejczykami. Uczestniczymy w wielu uroczystościach upamiętniających działania naszego Patrona. Braliśmy udział w odsłonięciu witraża w Kościele przy ul.Conrada, poświęceniu tablicy na Żoliborzu, poświęceniu tablic w Wierszach i sadzeniu dębów upamiętniających pomordowanych w Katyniu.

       Szkoła znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na sercu leży nam bardzo ekologia, więc wpajamy dzieciom potrzebę dbania o przyrodę i otaczający nas świat. Bierzemy udział w licznych konkursach ekologicznych oraz związanych z KPN, m.in. ,,Ekologiczna szkoła”. Uczniowie uczestniczą również w lekcjach prowadzonych przez pracowników Centrum Edukacyjnego KPN.