Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice w Roku szkolnym 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 12.2022