PEDAGOG SZKOLNY

 

p.Jolanta Krasnodębska

Gabinet nr 40

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

                                                          p.Tomasz Rutkowski

                                                          Gabinet nr 40 

 

p.Agnieszka Matuszewska

Gabinet nr 38 

 

 

                              

                       

 

 

                         TERMINY  ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH

 

 

 

 

                            TERMINY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA

 

 

 

 

                                 ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

 

 

 

 

                                            LOGOPEDIA- PLAN ZAJĘĆ

 

 

 

 

 

 

 

                                          ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nauczyciel: p.Michał Leśniewski

 

 

 

Nauczyciel: p.Jacek Leśniewski

 

 

 

 

Nauczyciel: p.Aniela Zdziech