HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych          01.09. 2021
 2. Ślubowanie klas I                                        26.10.2021
 3. Zimowa przerwa świąteczna                    23.12.2021 – 01.01.2022
 4. Ferie zimowe                                               31.01. – 13.02. 2022
 5. Wiosenna przerwa świąteczna                 14.04. – 19.04.2022
 6. Egzamin ósmoklasisty                               24.05 – 26.05.2022
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych          24.06.2022

 

I półrocze:  01.09.2021 – 28.01.2022

II półrocze:  14.02.2022 – 24.06.2022

 

Dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) : 14 października, 12 listopada, 7 stycznia, 2, 24, 25, 26 maja, 17 czerwca.

 

 

 

DOWOZY– kontakt Szkoła w Koczargach Starych:    22 722 90 29

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • Zebranie obowiązkowe   – 16 września
 • Dzień otwarty     – 21 października
 • Dzień otwarty   –  18 listopada
 • Zebranie obowiązkowe –  16 grudnia
 • Zebranie obowiązkowe – 27 stycznia
 • Dzień otwarty –  17 marca
 • Dzień otwarty    –  21 kwietnia
 • Zebranie obowiązkowe    –  19 maja

 Informacje o godzinach rozpoczęcia przekażą wychowawcy.