Szanowni Państwo

 

            W związku z planowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolskim strajkiem nauczycieli oraz wynikami referendum strajkowego, w którym za akcją protestacyjną opowiedziało się ponad 70% pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych gminnych szkół i przedszkoli informujemy, że w przypadku potwierdzenia strajku przez ZNP, wszystkie gminne placówki oświatowe, w których działają związki zawodowe, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach,
  2. Przedszkole w Starych Babicach,
  3. Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli,
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym

w okresie trwania strajku będą zamknięte.

Decyzja taka została podjęta ze względu na brak możliwości zapewnienia uczniom i dzieciom należytej opieki.

 Beata Błaszczak

dyrektor

 

 

Zgodnie z przepisami zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły/przedszkola, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy.

Stanowi tak §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola/szkoły jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.