Nowe podesty na przedstawienia szkolne Po latach oczekiwania Rada Rodziców zdecydowała o zakupie podestów za uzbieraną kwotę 22 tys. zł. Jest to profesjonalna scena na występy szkolne. Solidny i użyteczny sprzęt, który uprzyjemni nam oglądanie przedstawień szkolnych i będzie służył wiele lat.

Nowe dzienniczki  Do szkoły dotarły również specjalnie zaprojektowane i wydrukowane dzienniczki dla naszych uczniów. Dzienniczki są z logo szkoły, danymi adresowymi, historią i hymnem szkoły, a jednocześnie lżejsze niż zeszyt i wszystkie jednakowe. Dzienniczki zostały sfinansowane z przekazanych dla naszej szkoły funduszy z 1% podatku za rok 2016. Do tej pory Rada Rodziców co roku kupowała zeszyty 16-to kartkowe, które służyły jako dzienniczki.

Odciążamy plecaki   Na wniosek Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły i  Radni Gminy zaangażowali się w projekt zakupienia dodatkowych egzemplarzy podręczników tak, żeby dzieci miały je udostępnione w szkole i nie musiały nosić codziennie w plecaku. Niestety Władze Gminy nie znalazły możliwości sfinansowania projektu (dla całej szkoły ok. 25.000 zł na 2-3 lata). Pan Remigiusz Fijołek znalazł sponsorów na część projektu i klasy I-III mają dodatkowe książki i jednocześnie lżejsze plecaki. Cieszymy się z tego doraźnego i częściowego rozwiązania, ale będziemy się dalej starać, żeby dodatkowe egzemplarze podręczników zakupić dla całej szkoły, bo klasy starsze również dźwigają zbyt ciężkie plecaki co ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie.      

Wybory do Rady Rodziców   Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybieramy naszych przedstawicieli do Trójek Klasowych. Jedna osoba z Trójki Klasowej reprezentuje rodziców danej klasy w Radzie Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed Dyrektorem Szkoły, Organem Prowadzącym czyli Gminą, Kuratorium oraz innymi instytucjami. Rada Rodziców działa według regulaminu i dysponuje zebranymi ze składek funduszami zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły. Zachęcamy do zaangażowania i kandydowania do Rady Rodziców.   

Składki na fundusz Rady Rodziców  Wszystkich rodziców prosimy o wpłacanie dobrowolnych, ale jakże potrzebnych składek na fundusz Rady Rodziców. Ustalona składka wynosi 10zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole i 5zł miesięcznie za każde kolejne uczące się w naszej szkole. Wpłaty przyjmują Skarbnicy Klasowi wybierani spośród Trójek Klasowych. Można dokonać wpłaty składek na konto:

SKO KONTO RADY RODZICÓW SP. BORZĘCIN DUŻY  13 1020 1185 0000 4602 0249 7980  PKO BP SA Oddział 54 w Warszawie. Z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa np. Adam Kowalski VIIIc. Po dokonaniu wpłaty prosimy dostarczyć potwierdzenie przelewu Skarbnikowi Klasowemu.

Nie ma już składki na Świetlicę Szkolną  Decyzją Rady Rodziców od tego roku szkolnego nie będą pobierane składki za pobyt dziecka w świetlicy. Na zajęcia w świetlicy należy dziecko zapisać.

Informacje dla rodziców  Rada Rodziców publikuje komunikaty dla rodziców. Bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców http://www.zspborzecin.pl/category/rada-rodzicow/ oraz na facebook grupa: RADA RODZICÓW – SZKOŁA BORZĘCIN DUŻY https://www.facebook.com/groups/917943064957060/?ref=bookmarks

Dziękujemy za zaufanie w roku szkolnym 2017/2018.

W imieniu Rady Rodziców

Marzena Pawłowicz

Przewodnicząca Rady Rodziców