Na koniec wakacji w dniu 29.08.2018 dostarczono do szkoły zakupione przez Radę Rodziców podesty. Jest to profesjonalna scena na występy szkolne. Solidny i użyteczny sprzęt, który uprzyjemni nam oglądanie przedstawień szkolnych i będzie służył wiele lat.

Do szkoły dotarły również specjalnie zaprojektowane i wydrukowane dzienniczki dla naszych uczniów. Dzienniczki są z logo szkoły, danymi adresowymi, historią i hymnem szkoły, a jednocześnie lżejsze niż zeszyt i wszystkie jednakowe.

Życzymy wszystkim uczniom, żeby w nadchodzącym roku szkolnym zarówno dzienniczki papierowe, jak i dziennik elektroniczny wypełniono samymi pochwałami i informacjami o ciekawych wycieczkach, a do oceniania, żeby były przydatne tylko cyfry 5 i 6.

W imieniu Rady Rodziców

Marzena Pawłowicz