Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Życzymy wszystkim wiele radości podczas zdobywania wiedzy, nabywania nowych umiejętności i budowania pozytywnych relacji z innymi. Jest to kolejny rok naszego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego.