Zakończyliśmy akcję pisania kartek i listów do Powstańców Warszawskich w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię!

       W akcji wzięło udział 231 uczniów, którzy wykonali 340 kartek. Wielu uczniów wykonało po kilka kartek! To był miesiąc poświęcony  Powstaniu Warszawskiemu.  Na lekcjach historii, plastyki, j. polskiego i muzyki uczniowie dowiedzieli się najważniejszych informacji o Powstaniu, obejrzeli filmy, pisali opowiadania   o losach małych powstańców,  „szyfrowali meldunki”, rysowali komiksy, oglądali zdjęcia  Powstańców, czytali  ich biogramy, śpiewali  pieśni i piosenki powstańcze. Zwieńczeniem tych działań były kartki zawierające podziękowania i życzenia dla żyjących jeszcze Powstańców .  Piękne kartki. Od uczniów najmłodszych i tych  starszych  oraz seniorów, bo  do współpracy  zaprosiliśmy słuchaczy Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku, dla Tych, którzy zasługują na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.  Wszystkie kartki, laurki i listy zostaną wysłane na adres Fundacji Rosa i potem  dostarczone  Powstańcom. Część kartek nasi uczniowie osobiście wręczyli Kombatantom AK Grupy Kampinos, których 26 października mieliśmy zaszczyt gościć z okazji Święta Szkoły.

       Dziękuję  uczniom, nauczycielom,  seniorom i rodzicom  za udział w akcji, za zaangażowanie  i współpracę  w realizacji projektu BohaterON .

       Małgorzata Kozłowska

 

This slideshow requires JavaScript.