W czwartek 24 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Doroty Skrzypek – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. Wśród 353 wyróżnionych osób znalazły się:

 

 p. BEATA BŁASZCZAK– DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORZĘCINIE DUŻYM

 p. JUSTYNA SZCZEPANIK– WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 Obie Panie swoją pracę zaczynały jako nauczycielki w edukacji wczesnoszkolnej.

 

       Cieszymy się z sukcesu naszych NAUCZYCIELEK. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! DZIĘKUJEMY ZA WKŁAD PRACY NA RZECZ DZIECI I ICH RODZICÓW.