Szkolenia dla rodziców

Obecne czasy przynoszą nowe wyzwania dla rodziców, dlatego żeby wspierać nasze dzieci i dorastającą młodzież musimy podnosić  kompetencje rodzicielskie! Większa świadomość i zdobyta wiedza mogą uchronić nasze dzieci przed przemocą, depresją lub uzależnieniem. Zachęcamy do zapisania się na dwa różne, bezpłatne szkolenia:

1- „Warsztaty dla Rodziców” z umiejętności rodzicielskich to tylko 10 piątków w godzinach 17-20 – jeśli ktoś nie może uczestniczyć we wszystkich zajęciach to trudno, ale i tak trzeba się zgłosić już teraz. Zajęcia będą prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od najbliższego piątku. Pilne zgłoszenia do Pani Agnieszki Matuszewskiej lub przez dziennik elektroniczny.

2- „Rodzic w internecie” to weekendowe szkolenia dla rodziców do wyboru 15-16 września lub 28-29 września (jeden weekend). Najważniejszym celem tego szkolenia jest przeciwdziałanie tak powszechnemu uzależnieniu młodzieży od internetu. Informacje dotyczące programu były podane w dzienniku elektronicznym. Zgłoszenia też do Pani Agnieszki Matuszewskiej (należy wybrać termin: najbliższy lub ostatni weekend we wrześniu).

Kolejny rok odciążamy plecaki = NIE  NOSIMY  PODRĘCZNIKÓW  DO  POLSKIEGO  I  MATEMATYKI !!!

Z funduszu Rady Rodziców, Dyrekcja Szkoły zakupiła książki do j. polskiegoi matematyki dla klas IV-VIII do korzystania w szkole, dlatego prosimyo przypilnowanie dzieci i młodzieży, żeby te książki pozostały w domu i nie obciążały plecaków. Pan Radny Gminy Remigiusz Fijołek po raz kolejny znalazł sponsorów na sfinansowanie dodatkowych egzemplarzy podręczników dla klas I-III. Dziękujemy. 

Wybory do Rady Rodziców  

Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybieramy naszych przedstawicieli do Trójek Klasowych. Jedna osoba z Trójki Klasowej reprezentuje rodziców danej klasy w Radzie Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed Dyrektorem Szkoły, Organem Prowadzącym czyli Gminą, Kuratorium oraz innymi instytucjami. Rada Rodziców działa według regulaminu i dysponuje zebranymi ze składek funduszami zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły. Zachęcamy do zaangażowania i kandydowania do Rady Rodziców.   

Składki na fundusz Rady Rodziców 

Wszystkich rodziców prosimy o wpłacanie dobrowolnych, ale jakże potrzebnych składek na fundusz Rady Rodziców. Ustalona składka wynosi 10zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole i 5zł miesięcznie za każde kolejne uczące się w naszej szkole. Wpłaty przyjmują Skarbnicy Klasowi wybierani spośród Trójek Klasowych. Można też dokonać wpłaty składek na konto:SKO KONTO RADY RODZICÓW SP. BORZĘCIN DUŻY  13 1020 1185 0000 4602 0249 7980  PKO BP SA Oddział 54 w Warszawie. Z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa np. Adam Kowalski VIIIc. Po dokonaniu wpłaty prosimy dostarczyć potwierdzenie przelewu Skarbnikowi Klasowemu.

Rozliczenie finansowe 2018/2019 

Saldo z roku szkolnego 2017/18 = 4625,47 gotówka + 3224,53 konto = 7850,00 zł

Wpływy w 2018/19 = 18185,00 gotówka + 5305,50 konto = 23490,50 zł

Wpłata Fundacja Rodzice Szkole z 1% podatku za rok 2017 = 1500,15 zł

Wydatki w roku szkolnym 2018/19 = 20316,45 zł

SALDO NA DZIEŃ 01.09.2019 = 2694,52 gotówka + 9829,68 konto = 12524,20 zł

Wydatki z funduszu Rady Rodziców obejmują: Święto Szkoły i Ślubowanie Pierwszych Klas, Dzień Edukacji Narodowej, Książki do biblioteki szkolnej, Nagrody za konkursy, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Cele edukacyjne (wystawy), Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek (pączki), Zające Wielkanocne, Baner na Bal Ósmoklasisty, Cele reprezentacyjne (koszulki dla wolontariuszy), Teczki i Dyplomy dla I i VIII klas, Nagrody na koniec roku (książki).  Skarbnik Rady Rodziców udostępnia szczegółowe rozliczenie wszystkim zainteresowanym rodzicom.

Bieżące informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców http://www.zspborzecin.pl/category/rada-rodzicow/ oraz na facebook grupa: RADA RODZICÓW – SZKOŁA BORZĘCIN DUŻY https://www.facebook.com/groups/917943064957060/?ref=bookmarks

Dziękujemy za zaufanie w roku szkolnym 2018/2019.

W imieniu Rady Rodziców

Marzena Pawłowicz

Przewodnicząca Rady Rodziców