W dniu 07.06.2018 podczas zebrania Rady Rodziców obecni byli Radni z naszej okolicy: Pani Justyna Szczepanik, Pan Remigiusz Fijołek, Pan Krzysztof Szuba, którym przekazaliśmy nasze stanowisko w ważnych kwestiach takich jak:

– kontynuacja zajęć na pływalni dla klas IV w roczniku 2018/2019 

– kontynuacja dowozów do szkoły w niepogorszonym stanie niż obecnie

– konieczność zwiększenia dofinansowania na remont sal dla klas „0”

– dofinansowanie zakupu przez bibliotekę szkolną dodatkowych egzemplarzy podręczników (do pozostawienia w klasie – w celu odciążenia plecaków szkolnych).

Radni są bardzo przychylni naszym postulatom i liczymy na ich spełnienie. O efektach interwencji Radnych poinformujemy w pierwszym komunikacie po wakacjach.