Informujemy, że Rada Rodziców poprzez głosowanie i uchwałę w roku szkolnym 2017/2018

– zrezygnowała z dobrowolnych składek na świetlicę od 1 września 2018

– zdecydowała o przystąpieniu do programu Kuratorium Oświaty „Szkoła przyjazna zdrowiu”

– zrezygnowała z możliwości utworzenia klasy dwujęzycznej (z wykładowym angielskim) na rzecz zwiększenia  ilości  zajęć dla wszystkich uczniów z j. angielskiego, j. polskiego i matematyki.