23 maja pierwszaki wybrały się na wycieczkę do Kawęczyna na zajęcia ,,Od ziarenka do bochenka”. Poznawały życie i pracę ludzi żyjących sto lat temu. Dzieci odwiedziły kowala, piekarnię, zwiedziły stare chaty i stodołę, dowiedziały się, jak mielono mąkę w młynie wodnym i wiatrowym. Jeździły bryczką, podziwiały małe koniki, kozy, osły, lamę i daniele. Wolne chwile spędziły na placu zabaw i na dyskotece.

Małgorzata Kozaryna

 

This slideshow requires JavaScript.