Uczniowie klas VII zostali włączeni do programu Technologie z klasą Code IT, który ma na celu podnoszenie świadomości ciągłego rozwoju nowych technologii oraz umiejętności programowania w różnych językach. W pierwszym semestrze odbył się cykl zajęć związanych z przestrzeganiem prawa cyfrowego oraz uświadomieniem zagrożeń wynikających z aktywności w Sieci. Nasze działania zostały nagrodzone pakietem analogowym do nauki podstaw programowania dla każdego ucznia. W drugim semestrze uczniowie będą pisać swoje pierwsze strony internetowe. W ramach tego projektu również nauczyciel informatyki p. Ewelina Olszewska została zaproszona przez firmę Google Poland na warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, co było niezwykłym wyróżnieniem.

        Ewelina Olszewska