W tym roku szkolnym bardzo poważnie podeszliśmy do kwestii programowania i dlatego włączam moich uczniów w różne projekty ogólnopolskie i zagraniczne, które mają na celu kształtowanie logicznego myślenia oraz analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych urządzeń cyfrowych. Niezwykle wielką niespodziankę zrobił nam w grudniu Św. Mikołaj i obdarzył nas wielkim workiem pełnym…. tabletów! Od razu z wielkim zapałem klasy czwarte zabrały się za kodowanie w aplikacjach Bit By Bit oraz Lightbot Hour. Tablety są intensywnie wykorzystywane również do rozwiązywania i prezentowania zadań w ramach programu Uczymy Dzieci Programować oraz do programowania aplikacji mobilnych.

        Ewelina Olszewska – nadal wierząca w Świętego Mikołaja.