PRZEDSZKOLE MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI

RODZINNEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

pod nazwą:

„DNI TWÓRCZYCH ZABAWEK”.

 

Zasady promocji:

  • przygotowanie jednej pracy w domu,
  • praca wykonana przez dziecko z pomocą rodziców, rodzeństwa,
  • technika i forma dowolna,
  • termin składania prac: 5-9.02.2018r.
  • każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka,
  • wystawę wszystkich prac będzie można oglądać w holu przedszkola od 12.02.2018r.