Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.11.2017 zdecydowała o utrzymaniu w roku szkolnym 2017/2018 dobrowolnej składki na materiały oraz pomoce dydaktyczne dla Świetlicy Szkolnej, jeśli dziecko uczęszcza do niej częściej niż raz w tygodniu. Wpłaty przyjmują skarbnicy klasowi w wysokości 10 zł/miesiąc za pierwsze dziecko i 7 zł/miesiąc za kolejne. Zamiast tej składki można przynieść np. materiały plastyczne zakupione we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że Rada Rodziców rezygnuje z opłat za Świetlicę Szkolną od 1 września 2018 roku. Wcześniej jednak zwrócimy się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zwiększenie w budżecie szkoły kwoty przeznaczonej na utrzymanie świetlicy. Rezygnacja z opłat rodziców nie może mieć wpływu na obniżenie jakości pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i innych używanych do pracy z dziećmi w Świetlicy Szkolnej, dlatego liczymy na zwiększenie nakładów finansowych z Gminy, które w tej chwili wynoszą około 1600 zł i są niewystarczające.