W związku z porozumieniem z dnia 14.03.2017 z Fundacją „Rodzice Szkole” (www.rodziceszkole.edu.pl) pozyskaliśmy dla naszej szkoły kwotę 1273,73 zł (uzyskaną z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016). Rada Rodziców zdecydowała przeznaczyć te pieniądze na projekt, przygotowanie i druk dzienniczków szkolnych z logo szkoły i/lub na nagrody książkowe dla uczniów, którzy otrzymają najwyższe średnie na świadectwie w roku szkolnym 2017/2018.

Liczymy na wsparcie Rodziców i pomoc w pozyskiwaniu 1% również w przyszłym roku! Warto pamiętać o szkole przy rozliczeniach podatkowych!