W poniedziałek 2 grudnia odbyła się w naszej szkole debata wyborcza kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Uczestnictwo w obradach Młodzieżowej Rady Gminy to działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich, jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży.

       W debacie wyborczej wzięło udział ośmiu uczniów – kandydatów na radnych: Martyna Gądek, Jan Kafarski, Szymon Kowalski, Krzysztof Linek, Dominik Malarowski, Oliwia Niemyjska, Krystian Pacocha oraz Mateusz Wach. Każdy z nich przedstawił swój program wyborczy, odpowiadając na trzy jednakowe dla wszystkich kandydatów pytania. Propozycje zmian poparte zostały własnoręcznie wykonanymi plakatami wyborczymi.

       Debata spotkała się z dużym aplauzem zgromadzonej publiczności. Wszystkim kandydatom życzymy sukcesu w wyborach!

 

       Grażyna Jaworska