20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.
       Tego dnia uczniowie klasy 7a przypomnieli swoim kolegom i koleżankom o prawach zagwarantowanych im przez państwo. Siódmoklasiści przygotowali prezentację multimedialną, w której opisali  prawa dzieci min. prawo do prywatności, prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, prawo do godziwych warunków socjalnych itd. W swojej prezentacji umieścili również przykłady łamania praw dziecka na świecie. Borzęcińscy uczniowie dowiedzieli się m.in., że w wielu krajach nauka jest płatna i nieobowiązkowa, dzieci żyją w skrajnych warunkach bez dostępu do wody pitnej, pracują w fabrykach po 12 godzin dziennie, są werbowane do armii, zmuszane do żebrania i poddawane torturom za łamanie prawa.
       Po obejrzeniu prezentacji wielu uczniów doceniło fakt, że „…żyć im przyszło w kraju nad Wisłą…”
       Iwona Jaźwińska