W dniu 16.09.2019 odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Rodziców 2019/2020.

Wybrane Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Marzena Pawłowicz

Wiceprzewodnicząca: Anna Warot

Skarbnik: Edyta Grabowska

Sekretarz: Katarzyna Kafarska

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej:

Joanna Czajka-Kowszun i Monika Zalewska.

Wszelkie informacje, uwagi, zapytania można kierować bezpośrednio na e-mail: marzena.pawlowicz@gmail.com