WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY                                    

       Oto wspaniałe wyniki naszych ósmoklasistów.

       Przedstawiamy je na tle porównania z wynikami Powiatu i Gminy Stare Babice.

Liczba

uczniów

Język polski Matematyka Język angielski
POWIAT 67 53 72
GMINA STARE BABICE 72 63 80
SZKOŁA BORZĘCIN 29 76,7

8 stanin

BARDZO WYSOKI

73,1

9 stanin

NAJWYŻSZY

76,38

8 stanin

BARDZO WYSOKI

 
SZKOŁA W STARYCH BABICACH 88 70

8 stanin

BARDZO WYSOKI

63

 7 stanin

WYSOKI

82

8 stanin

BARDZO WYSOKI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA EDU LAB 13 80

9 stanin

NAJWYŻSZY

74

9 stanin

NAJWYŻSZY

94

9 stanin

NAJWYŻSZY

SZKOŁA W ZIELONKACH 24 72

8 stanin

BARDZO WYSOKI

60

7 stanin

WYSOKI

75

8 stanin

BARDZO WYSOKI

SZKOŁA W KOCZARGACH STARYCH 22 69

8 stanin

BARDZO WYSOKI

49

6 stanin

WYŻEJ ŚREDNI

74

8 stanin

BARDZO WYSOKI

 

STANIN Opis dydaktyczny wyniku
1 NAJNIŻSZY
2 BARDZO NISKI
3 NISKI
4 NIŻEJ ŚREDNI
5 ŚREDNI
6 WYŻEJ ŚREDNI
7 WYSOKI
8 BARDZO WYSOKI
9 NAJWYŻSZY

 

GRATULUJEMY UCZNIOM, ICH NAUCZYCIELOM I RODZICOM!!!