W dniu 26 kwietnia uczniowie klas 1-3 wzięli udział
 w marszu ekologicznym. Dzieci przygotowały na tę okazję
 piękne transparenty z hasłami ekologicznymi oraz założyły
 wesołe nakrycia głowy. Każda klasa wymyśliła hasło,
 które skandowała podczas marszu. Pochód odbył się 
 ulicą Warszawską w Borzęcinie Dużym. Mieszkańcy oraz 
 przejeżdżający kierowcy mogli usłyszeć hasła: 
 „Oszczędzaj wodę”, „Nie pal śmieci”, „Szanuj przyrodę”,
 „Nie marnuj energii”, „Segreguj odpady”.

       Sylwia Miksza