Dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy przynieśli do szkoły palmy i stroiki świąteczne. Serce i wysiłek włożony w ich wykonanie, przyczyniły się do pomocy potrzebującej Rodzinie. Swoją wdzięczność kierujemy do Rodziców, którzy zaangażowali się w pomoc dzieciom w wykonanie tych pięknych dekoracji. Nasza zbiórka nie odbyłaby się, gdyby nie otwartość i dzielenie się z innymi całej społeczności lokalnej , gdyż nasze prace zostały sprzedane w szkole i pod Kościołem. Dzięki wykonawcom, kupującym i sprzedającym wspólnie przyczyniliśmy się do pomocy innym.

 

        Dziękujemy wszystkim!!!