Dyrekcja ZSP w Borzęcinie Dużym informuje, że od dnia 11
kwietnia 2019 r. strajk zostanie zawieszony. Zapraszamy wszystkie
dzieci do przedszkola.

Jednocześnie bardzo dziękujemy
wszystkim Rodzicom za zrozumienie i wsparcie, które od Państwa
otrzymaliśmy.

Z poważaniem.

dyrektor

Beata Błaszczak