W dniu 11 marca odbyły się w naszej szkole zajęcia 
edukacyjne z zakresu ekologii.Uczniowie zdobywali wiedzę 
nt.segregowania odpadów i recyklingu. Dowiedzieli się,jak wiele
drzew można ocalić zbierając makulaturę. Uczyli się jakie surowce
 można pozyskać i powtórnie wykorzystać ze starych telefonów, 
tabletów. Zostali zachęceni do segregowania i zbierania makulatury 
oraz zużytych telefonów komórkowych. Ponadto w dniu dzisiejszym 
nasza szkoła rozpoczęła ich zbiórkę, która potrwa do 28 marca. 
W ten sposób przystąpiliśmy do II Konkursu Środowiskowego Zbiórki
Surowców Wtórnych w Gminie Stare Babice 2019.

       Sylwia Miksza