W piątkowe popołudnie zgromadziła się w naszej hali sportowej społeczność lokalna wraz z gośćmi na wspólnym kolędowaniu. Przybyli z-ca Wójta p.Tomasz Szuba, Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Dziadkowie, Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Gminna Rada Seniorów z Przewodniczącym p.Tadeuszem Wiśniewskim, Zespół Sami Swoi, Dyrektor Domu Kultury p.Janusz Czaja, Prezes Eko-Babic p.Paweł Turkot.

       Spotkanie rozpoczęło się wykonaniem kolędy Przybieżeli do Betlejem. Następnie z-ca Wójta złożył wszystkim życzenia noworoczne. W tym czasie przybyli do nas KOLĘDNICY Z OKOLICY. To grupa osób złożona z dzieci i Rodziców, które postanowiły razem przygotować występ kolędowy. Podczas naszego spotkania był to pokaz premierowy ( nasi barwni Kolędnicy w kolorowych strojach, będą 6 stycznia kolędować ulicami naszych miejscowości). Wszystkich swoim śpiewem zachwycił Tymek Kozaryna z klasy VIa. Następnie w świat grupy dzieci, do której przyszedł Anioł, przeniosła nas klasa IVa. Na szczęście nie ulegli Oni namowom Diabła i pozostali nadal grzecznymi dziećmi, które ofiarowały Panu Bogu swoje szczere dary.

 

       Uczniów przygotowały p.Maria Goralewska i p.Teresa Kalinowska. Występ uświetnił chór szkolny prowadzony przez p.Katarzynę Helicką. W tym czasie na naszą scenę przybyli Kolędnicy z klasy VIa. Oni, przygotowani pod okiem p.Iwony Jaźwińskiej i p.Jolanty Krasnodębskiej, będą kolędować ulicą Kosmowską. Nasze kolędowanie ma w swojej tradycji już występ Seniorów z Zespołu Sami Swoi, którzy pod dyrygenturą p.Jana zaśpiewali trzy kolędy. Na zakończenie występu pod batutą p.Bernarda Olosia – byłego pracownika i p.Katarzyny Helickiej wszyscy zebrani zaśpiewali wspólnie dwie kolędy. Nasze trzecie borzęcińskie kolędowanie zgromadziło wiele osób, które swoimi talentami podzieliły się z innymi.

 

                         Wszystkim bardzo dziękujemy!

 

Agnieszka Matuszewska

This slideshow requires JavaScript.