Ustanowiono Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 listopada 2018 r.  i będzie to dzień wolny od pracy. 

Szkoły i przedszkola będą zamknięte

 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, jest dniem wolnym od pracy. Gdy przypada w inny dzień niż niedziela, powoduje obniżenie czasu pracy o 8 godzin. W 2018 r. dzień ten przypada jednak w niedzielę, a dodatkowo w tym roku świętujemy szczególną, bo setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ustanowiono dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, by rodacy mogli dłużej świętować to szczególne wydarzenie.

 

Wszyscy pracownicy placówek oświatowych będą mieć dzień wolny od pracy (a nie tylko od zajęć), a zatem nie będzie obowiązku zapewnienia opieki nad uczniami/wychowankami w tym dniu.  

 

Ustawa weszła w życie 8 listopada 2018 r.

  • Ustawa z  7 listopada 2018 r.  o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117).