15 października 2018 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z terenu Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Doroty Skrzypek – Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.
       Wśród nagrodzonych znalazła się także nauczycielka naszej Szkoły. Pani Małgorzata Kozłowska otrzymała nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
       Pani Małgorzata Kozłowska pracuje w naszej Szkoły od 36 lat i w piękno kultury języka polskiego wprowadziła kilka pokoleń młodych mieszkańców gminy Stare Babice. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia i angażuje dzieci w przygotowywanie przedstawień. Na swoim koncie ma wiele sukcesów pedagogicznych. To wspaniały nauczyciel i wychowawca.

       SERDECZNIE GRATULUJEMY i cieszymy się, że taki nauczyciel uczy w naszej Szkole.

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.