W piątek w naszej hali zgromadzili się Uczniowie, ich Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/18. Odwiedził nas także Wójt Gminy Stare Babice p.Krzysztof Turek. Po oficjalnym rozpoczęciu Pani Dyrektor Beata Błaszczak przedstawiła dokonania tego roku szkolnego, nasze sukcesy i radości. Następnie w wakacyjny klimat wprowadzili nas uczniowie klasy IIIc, którzy pod okiem swojej wychowawczyni p. Agnieszki Rutkowskiej przygotowali przedstawienie. Walizki już gotowe, bilety kupione i czas wyjeżdżać na wakacje. Zostało jeszcze nagrodzenie najlepszych. Wójt Gminy wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne, zaś Rada Rodziców nagrodziła książkami, które będą lekturą w wakacyjne dni. Po dwie osoby z każdego poziomu otrzymały stypendium naukowe ufundowane przez Gminę Stare Babice. Takie stypendia otrzymały także trzy Uczennice, które reprezentowały naszą szkoły w największej ilości zawodów, przyczyniając się do zajęcia przez naszą Szkołę V miejsca w klasyfikacji sportowej Szkół z Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wójt podziękował wszystkim za wkład pracy w tym roku i życzył udanych wakacji. Także Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała wszystkim Pracownikom za wkład pracy włożony w kształcenie i wychowywanie Dzieci. W tym wyjątkowym dniu podziękowaliśmy także za pracę w naszej Szkole osobom, które od nas odchodzą, a były nimi: ksiądz Piotr Miazek, Pani Natalia Pietrasiak i Pani Ewa Urniaż- Szymańska. Na zakończenie Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do klas po świadectwa i śpiewająco oznajmiła początek wakacji.

 

 

This slideshow requires JavaScript.