Nasza szkoła zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu  Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który objęty jest patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego projektu bardzo szeroko realizowany jest temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych przez dzieci i młodzież.

       W klasach IV – VII odbyły się warsztaty prowadzone przez edukatora pana Krzysztofa Boczka, który również przeszkolił radę pedagogiczną w zakresie profilaktyki cyberbezpieczeństwa. W ramach tego projektu w całej Polsce wyłonieni zostali Mentorzy Cyberbezpieczeństwa, którym została również pani Ewelina Olszewska.

Więcej informacji o projekcie: https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

       Ewelina Olszewska