27 marca uczniowie klas pierwszych odwiedzili dwa muzea. W Muzeum Chopina poznawali ,,zaczarowany fortepian”, uczyli się piosenki i sami stworzyli orkiestrę. W Muzeum Narodowym dzieci ,,bawiły się barwami”: poznały barwy podstawowe i pochodne, tworzyły palety barw ciepłych i zimnych.

Małgorzata Kozaryna

 

This slideshow requires JavaScript.