Zbieraj z nami!  Eko konkurs z nagrodami! Pod takim hasłem w marcu i kwietniu br. odbędzie się I Konkurs Środowiskowy w gminie Stare Babice.

Harmonogram konkursu będzie następujący: w marcu i kwietniu  zbieramy makulaturę i zużyte telefony komórkowe. W konkursowej akcji zbiórki surowców wtórnych będzie uczestniczyć siedem publicznych placówek oświatowych.

Terminy zbiórki :

1) W publicznych szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12: 15.03-30.03.2018,

b) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697: 15.03-28.03.2018,

c) Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2: 15.03-30.03.2018,

d) Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40:

15.03 -30.03.2018 r.

2) W przedszkolach gminnych:

a) Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697: 15.03-28.03.2018 r.,

b) Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1: 26.03-20.04.2018 r.,

c) Przedszkole w Starych Babicach, ul. Polna 40: 05.04-20.04.2018 r.

W maju br. nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród w każdej z uczestniczących placówek. A jest o co walczyć! Przyznamy nagrody rzeczowe związane z tematyką ochrony środowiska, a także sprzęt elektroniczny. Nagrodzimy najlepsze szkoły, przedszkola i dzieci, które zbiorą najwięcej surowców. Każda paczka makulatury i zużytych telefonów komórkowych będzie ważona i wpłynie na wyniki poszczególnych placówek. Mamy po trzy nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach: publiczne szkoły podstawowe i przedszkola gminne oraz nagrody indywidualne dla najbardziej aktywnych uczestników. Ponadto klasa ze szkoły podstawowej i grupa z przedszkola, która zbierze najwięcej odpadów w ramach przedmiotowego konkursu, pojedzie na wizytę studialną do nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych.

Organizatorem konkursu jest operator odbioru odpadów komunalnych w gminie Stare Babice firma Byś-Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice, a w konkursie będą uczestniczyć dzieci za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Laureaci otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

STANDARDY ZBIÓRKI  MAKULATURY

Do oznaczonych kontenerów na makulaturę będziemy przyjmować tylko suchą makulaturę:

gazety, katalogi, prospekty, czasopisma ilustrowane, listy, papier do pisania, zeszyty, książki, książki telefoniczne, torebki papierowe, papier pakowy, kartony, pudełka, tekturę.

Prawidłowo przygotowane do wyrzucenia opakowania powinny być zgniecione, aby zajmowały jak najmniej miejsca i nie tworzyły „sztucznego” przepełnienia pojemnika. Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości. Kategorycznie nie wrzucamy: kartonów po mleku i napojach, kartoników po soczkach, kalek oraz papieru przebitkowego, papieru termicznego i papieru do faksu, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, celofanu, pieluch, podpasek, tapet, worków po cemencie. Makulaturę należy oddawać w postaci paczki związanej sznurkiem lub w kartonie w wyznaczonym miejscu, w taki sposób aby mogła zostać zważona.

 

STANDARDY ZBIÓRKI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Telefony komórkowe, przekazywane w ramach zbiórki, stają się własnością Organizatora w momencie umieszczenia telefonu komórkowego w odpowiednio oznakowanym pojemniku do zbiórki.

Oddający telefon komórkowy zobowiązany jest do usunięcia danych zapisanych w pamięci telefonu. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystania w żadnej formie danych przekazanych w pamięci telefonów oraz do trwałego usunięcia takich danych, nie ponosi jednakże odpowiedzialności za użycie takich danych przez osoby trzecie, w przypadku gdy poza kontrolą Organizatora i bez jej zgody uzyskają one dostęp do takich danych.

 

Kontakt do koordynatorów konkursu:

 

Agnieszka Oleszkiewicz

Fundacja Chlorofil

Tel. 608 633 593

e-mail: oleszkiewiczagnieszka@gmail.com

 

Marcin Ostrysz

Firma Byś Wojciech Byśkiniewicz

Tel. 607 792 591

e-mail: marcin.ostrysz@bys.com.pl