Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim
zaprasza na

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Warsztaty rozpoczynają się 30.01. 2018r. o godz. 16.30. w Ożarowie Mazowieckim.

Osoby Zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Czym są warsztaty?
Warsztaty są cyklem 10 spotkań, podczas których rodzice, dziadkowie, wychowawcy mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Założenia i cele programu:
 Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
 Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
 Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
 Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dla kogo są warsztaty?
 Dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku: od niemowląt do nastolatków
 Dla wszystkich zaangażowanych w wychowanie (rodzice, nianie, dziadkowie, opiekunowie)
 Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się budować lepsze relacje z dziećmi

Czego się nauczysz?
 Jak stawiać dziecku granice
 Jak i kiedy nagradzać i chwalić
 Jak tłumaczyć, a nie karać
 Jak zachęcać do współpracy
 Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć
 Jak sprawić, by było bardziej samodzielne
 Jak wspomagać rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym

Osoby zainteresowane, które ukończyły etap podstawowy „Szkoły dla Rodziców” a są zainteresowane kolejnym etapem szkolenia tj. „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz „Praca z trudnym nastolatkiem” zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Planowane terminy rozpoczęcia w/w grup – luty, wrzesień i październik.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 22 733 72 50-57; 600995616 lub osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 131A

Uruchomienie kolejnej grupy planowane jest na początek kwietnia. Warsztaty odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości osób.