Informuję, że najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 22.11.2017 (środa). 

Tematy do omówienia i przegłosowania:

– czy chcemy zrezygnować z pobierania opłaty za świetlicę? 

– automaty z napojami/słodyczami w szkole – jakie są opinie? pomysły?

– czy będzie basen dla przyszłych roczników?

– propozycja przystąpienia do programu „szkoła przyjazna rodzinie” http://szkola-przyjaznarodzinie.pl/ 

– dowozy (nowy przewoźnik wygrał przetarg) – uwagi? skargi? sugestie?

– strona internetowa z zakładką Rada Rodziców – jakie informacje koniecznie powinny tam się znaleźć?

– na co wydamy pieniądze uzyskane ze współpracy z Fundacją Rodzice Szkole – 1% podatku za 2016 rok?

 

Jeśli są  jeszcze inne sprawy do  omówienia – proszę o kierowanie zagadnień na e-mail marzena.pawlowicz@gmail.com lub telefonicznie 603706660.

 

Na zebranie zapraszamy członków Rady Rodziców – czyli po jednej osobie z każdej klasy.