Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły oraz interwencji Radnych Pani Justyny Szczepanik, Pana Remigiusza Fijołka, Pana Krzysztofa Szuby oraz Pana Sławomira Sumki na Komisji Oświaty, która odbyła się 26.09.2017 – utrzymano zajęcia na pływalni – nauka pływania dla klas IV w roku szkolnym 2017/2018.

Wrześniowa decyzja Władz Gminy w sprawie rezygnacji z basenu dla szkół – wszystkich zaskoczyła. Zajęcia na basenie w Ożarowie dla szkół podstawowych z naszej gminie dla jednego rocznika (IV lub II klasy – w wymiarze 1 godz. lekcyjnej na tydzień) – było jedną z dobrych praktyk gminy, stosowaną od wielu lat. Dyrekcja Szkoły miała przeznaczone na ten cel fundusze w budżecie szkoły, a przewoźnik miał w umowie zobowiązanie o dowozach na basen. Dlatego po burzliwiej dyskusji z Wójtem Panem Krzysztofem Turkiem i jego zastępcą Panem Marcinem Zającem przywrócono prawo do zajęć na basenie dla kl. IV oraz dojazdu do niego. Jednocześnie dostaliśmy jednoznaczną informację, że to już ostatni rok!

Prawdopodobną przyczyną rezygnacji z pływalni są koszty, które wynoszą ok. 20 zł za dziecko za wstęp i dojazd. Czyli w sumie jest to koszt dla gminy ok. 3200 zł/miesięcznie za szkołę w Borzęcinie.