Wszystkich rodziców prosimy o wpłacanie dobrowolnych, ale jakże potrzebnych składek na fundusz Rady Rodziców. Ustalona składka wynosi 10zł/miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole i 5zł/miesięcznie za każde kolejne uczące się w naszej szkole. Wpłaty przyjmują Skarbnicy Klasowi wybierani spośród Trójek Klasowych. W tym roku można dokonać wpłaty składek na konto:
SKO KONTO RADY RODZICÓW SP. BORZĘCIN DUŻY
13 1020 1185 0000 4602 0249 7980 PKO BP SA Oddział 54 w Warszawie
Z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa np. Adam Kowalski VIIc
Po dokonaniu wpłaty prosimy dostarczyć potwierdzenie przelewu Skarbnikowi Klasowemu.

Za wszystkie wpłaty dziękujemy!