Nauczyciele języka angielskiego zachęcają wszystkich uczniów klas IV-VII do wypożyczania książek w języku angielskim. Książki napisane są językiem przystępnym dla młodzieży. Leksyka i struktury gramatyczne znajdujące się w lekturach są dostosowane do poziomu nauczania w szkole podstawowej.

        Można wypożyczyć następujące tytuły:    


1) „Piraci z Karaibów”,                                               

2) „Tajemniczy ogród”,

3) „Podróże Guliwera”,

4) „Piotruś Pan”.

                                      Miłej lektury!

 

Iwona Jaźwińska