Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka. Dzieci powinny się czuć bezpiecznie nie tylko w pomieszczeniach przedszkola oraz na terenie ogródka przedszkolnego ale również podczas wyjść poza placówkę. Aby dzieci mogły czuć się bezpiecznie należy kształtować w nich umiejętność dbania o swoje bezpieczeństwo. W dniach 16.10 – 20.10.2017r w naszym przedszkolu realizowaliśmy zajęcia z cyklu: „Bezpieczna droga do przedszkola”. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Przedszkolaki miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie. Mamy nadzieję, że od tej pory wszystkie dzieci będą wiedziały jak należy zachowywać się podczas spacerów i wycieczek.  

Kinga Goraj