W związku  ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia  uczniowie klas szóstych  postanowili swoją uwagę i działania skierować w stronę tego matematycznego wydarzenia.

Przez ostatni tydzień przypominali sobie tabliczkę i sposoby na jej zapamiętanie, układali rymowanki (np.: „ W naszej klasie nie ma spięć, 7 razy 5 jest 35”), przygotowywali plakaty oraz wykonali gazetkę. W piątek 29 września przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności. Lekcje matematyki wypełniły ćwiczenia w formie gier i zabaw z tabliczką mnożenia. Uczniowie uczyli się i przy tym doskonale się bawili. Taka forma zajęć bardzo się wszystkim spodobała.

Barbara Świątek