Dnia 27.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Policję oraz Straż Gminną. Podczas spotkania dzieci z klas I-III przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi znakami drogowymi, z którymi mają do czynienia na co dzień. Prowadzący zajęcia dokładnie omówili, z dziećmi, zasady zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających życiu. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku oraz przypomnieli sobie numery alarmowe. Dzięki tym zajęciom dzieci z naszej szkoły są przygotowane do bezpiecznego poruszania się po drogach w nowym roku szkolnym.